AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ


Jsme akreditované školicí středisko a provádíme nejen pravidelná školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče, ale nabízíme i školení řidičů referentů

V rámci školení využíváme moderní technologie jako je dataprojektor a promítací plátno, kterými jsme nově vybavili naší školicí místnost

98.jpg

99.jpg

Klademe důraz na kvalitu našich školení a proto jako jediné akreditované školicí středisko disponujeme simulátorem ostrých verzí několika typů tachografů VDO Siemens 13.81 revize 1.2, VDO Siemens 13.81 revize 2.2 a Stoneridge SE 500 Exakt Duo.

Tento unikátní testovací simulátor pro nás vyvinul náš partner Mechanika Teplice a naše středisko ho využívá nejen při pravidelných školeních či školení obsluhy tachografů vč.nař.ES 561/2006, ,ale také v rámci akademie profesionálních řidičů C+E, kde připravujeme nové budoucí řidiče pro jejich povolání.

100.jpg


Školení řidičů referentů

  • Školení je možné absolvovat ve Vašich prostorách nebo v naší učebně
  • Zaměřujeme se na aktuální změny v dopravě a na bezpečnost silničního provozu
  • Školení probíhají pod vedením zkušených a profesionálních lektorů
  • Připravíme školení přesně podle potřeb Vaší společnosti
  • Každý účastník obdrží průkaz o absolvování školení

Školení řidičů profesionálů

  • Školení jsou určena řidičům vozidel nad 3,5 tuny
  • Koncept školení je v souladu s vyhláškou č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a zákonem č. 247/2000 Sb.
  • Učební osnova pro vstupní školení je stanovena a) pro základní rozsah 140 hodin b) pro rozšířený obsah 280 hodin dle §47 zákona č. 247/2000 Sb.
  • Učební osnova pro pravidelné školení je koncipována dle §48 zákona č. 247/2000 Sb.
  • Nad rámec zákonem daných osnov se zaměřujeme na pracovní režimy řidičů nákladní dopravy, práci s tachografem či zajištění nákladu

Cena školení dle individuálních podmínek

(*) Povinná políčka.