MOTOŠKOLA


  • Výcvik uchazečů motoškoly probíhá pod dohledem kvalifikovaných instruktorů a hlavně opravdu zkušených motorkářů 
  • Cílem jejich práce je naučit Vás bezpečně ovládat motocykl nejen na cvičné ploše, ale hlavně v provozu
  • Poskytujeme také zdokonalovací kurzy a nebo samostatné kondiční jízdy pro uchazeče, kteří na motorce již jezdí, ale chtějí zdokonalit své dovednosti.
  • jízdní zkušenosti nebo si vyzkoušet simulaci závěrečné jízdy či natrénovat jednotlivé úkony ať už úhybný manévr, kritické brzdění, brzdění na přesnost atd.  

Závěrečná zkouška z výcviku pro všechny skupiny pro získání nebo rozšíření řidičského oprávnění skládá ze dvou částí. 

V první části musí uchazeč předvést samostatné ovládání motocyklu na cvičné ploše viz níže uvedené zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A.  

64.png

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. 

65.png

Provedení jízdy v nízké rychlosti při následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km/h v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

66.png

Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru "U" rychlostí chůze cca 4 km/h

67.png

 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km/h

68.png

Jízda po dráze ve tvaru "8" při rychlosti chůze cca 4 km/h

69.png

Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nohou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

70.png

 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti

71.png

Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km/h

72.png

Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)

73.png

Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

74.png

Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

75.png

 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti

Ve druhé části pak samostatnou jízdu dle pokynů zkušebního komisaře, který jej doprovází na motocyklu či ve výcvikovém vozidle.


46.jpg