Školení řidičů referentů

Povinnost pravidelného školení řidičů "referentů" upravuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Školení je prováděno pravidelně jednou do roka. O provedeném školení musí být vedena prokazatelná dokumentace.

Řidič "referent" je osoba, která je v zaměstnaneckém poměru a fyzicky řídí firemní nebo soukromé vozidlo pro potřeby zaměstnavatele na služebních cestách po veřejně přístupných komunikacích, účelových a jiných pozemních komunikacích, nebo i v uzavřených prostorách - jako jsou areály firmy, různé objekty apod.

Školení řidičů referentů provádíme v prostorách našich učeben, nebo po předchozí domluvě i v prostorách objednavatele a to po celém území ČR.

Mám zájem o školení řidičů referentůOn-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje MOJE AUTOŠKOLA - software pro školicí střediska.